Afspraken en regels voor een veilige school

OBS Klavertje 4  is een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij vragen ouders om ons, leerlingen en leerkrachten, te helpen om dit ook waar te maken.

Onze doelen hierbij zijn:

 • Preventief werken zodat pesten wordt tegen gegaan en er een veilig klimaat is binnen de school.
 • Klavertje 4 is een veilige school voor iedereen.
 • We gaan respectvol om met elkaar en de omgeving.
 • Er is een sfeer op Klavertje 4 van openheid en vertrouwen.
 • Regels en afspraken worden nageleefd en we spreken elkaar daarop aan.
 • Een goede samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouders.
 • Online gaan we op dezelfde respectvolle manier met elkaar omgaan als offline.

Om dit te bereiken hebben we het volgende nodig:

 • Eenduidigheid in de aanpak van ongewenst gedrag en eenduidigheid in het handelen van leerkrachten bij constatering van ongewenst gedrag.
 • Leerkrachten en schoolleiding een toereikend middel bieden om adequaat te kunnen reageren op ongewenst gedrag.
 • Leerlingen en ouders laten weten waar ze aan toe zijn.
 • Ouders in een vroeg stadium vragen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het gedrag van hun kind op school.
 • Tijdig signaleren van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
 • Het structureel stimuleren van goed gedrag.
 • Het structureel verminderen van ongewenst gedrag in de school, door het volgen van een duidelijke lijn.

Schoolregels

Leeromgeving:

 1. Alle dingen hebben een doel, goed zorgen voor je spullen is cool.

Samen:

 1. Samen spelen, samen delen, elkaar niet vervelen.
 2. Ik, jij, hij en zij, iedereen hoort erbij.

Zelfstandig:

 1. Stop, houd op, ik wil niet dat…………
 2. Hand omhoog en stil, dan hoor je wat ik zeggen wil.

Competent:

 1. Eerst denken dan doen.

Zorg:

 1. Ik let op mijn woorden
 2. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt in de klas.

Veilig:

 1. Pesten is nooit goed, zorg ervoor dat je aardig doet.
 2. Hoe leuk het buiten ook was, kom rustig in de klas.
© OBS Klavertje Vier | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®