OOH

College van Bestuur / Raad van Toezicht

Obs Klavertje Vier valt, met nog 4 andere scholen, onder het gezag van de stichting Openbaar Onderwijs Houten. Het bovenschools management is in handen van het College van Bestuur. Dit College van Bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die uit 5 leden bestaat.

Openbaar Onderwijs Houten
College van Bestuur: Annelies Smits MPM
De Bouw 85
3991 SX Houten
Tel: 030 – 6343685
e-mail: info@oo-h.nl

Jaarverslag stichting OOH

Onze stichting brengt ieder jaar een jaarverslag uit en is voor belangstellenden toegankelijk.
Mocht u interesse hebben in het Jaarverslag dan vindt u de link op deze pagina.

Lees het verslag hier.

logo_HART_OOH-(2)

© OBS Klavertje Vier | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®