Visie Missie Strategie

Geluk voorop!

Een klavertje vier staat voor geluk, ook op OBS Klavertje Vier in Houten. We vinden het belangrijk dat ieder kind gelukkig is en met plezier naar school gaat. Door elkaar te respecteren, door veiligheid en vertrouwen te bieden en door elkaar te benaderen op basis van gelijkwaardigheid. De vier klaverblaadjes vormen samen de basis voor geluk, voor een goede school waar leren en plezier hand in hand gaan:

  1. Ruimte voor talent
  2. Oog voor uw kind
  3. Samen sterk
  4. Klaar voor de toekomst

Ruimte voor talent

Ieder kind heeft talent! Met de juiste begeleiding halen we dat talent naar boven. We gaan al vroeg op zoek naar de kwaliteiten van iedere leerling. De talenten van uw kind worden in kaart gebracht en versterkt. Daarnaast proberen we ook de minder sterke kanten te verbeteren. Zo worden op OBS Klavertje Vier alle kinderen uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen, om het beste naar boven te brengen.

Oog voor uw kind

Geen kind is hetzelfde, ook in hun ontwikkeling volgen zij ieder hun eigen pad, op eigen tempo. Daarom vinden wij het belangrijk om ieders ontwikkeling goed te volgen. Wij luisteren en kijken nauwkeurig naar de kinderen en nemen regelmatig toetsen af om te kijken wat goed of minder goed gaat. Vervolgens passen wij ons onderwijs aan op de specifieke behoeften van het kind. Zo krijgt ieder kind de zorg en aandacht die het nodig heeft.

Samen sterk

Leren doe je niet alleen. Leerkrachten, maar ook klasgenootjes en ouders spelen een belangrijke rol in het leerproces. Daarom besteden we veel aandacht aan de manier waarop kinderen met elkaar omgaan, aan het samen spelen en samen leren. Ook contact met de ouders vinden we heel waardevol. Samen zorgen we voor een optimaal resultaat.

Klaar voor de toekomst

Lezen, rekenen en taal, het zijn vaardigheden die je je hele leven hard nodig hebt. Het zijn dan ook belangrijke speerpunten op OBS Klavertje Vier. Naast deze basisvaardigheden, leren we kinderen plannen, presenteren, samenwerken en keuzes maken. Zo worden ze goed voorbereid op het Voortgezet Onderwijs en zijn ze klaar voor de toekomst.

© OBS Klavertje Vier | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®