Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 ging de wet Passend Onderwijs van kracht. Het doel van de wet is om alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek bieden. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Onze visie is dat we zoveel mogelijk kinderen een goede veilige plek willen bieden waar ze uitgedaagd worden zodat ze met plezier naar school gaan. Daarin willen we ver gaan, iedere leerling verdient een goede plek!

Als team hebben we nagedacht over de zorg die wij aan kinderen kunnen bieden. Die informatie hebben we opgenomen in ons schoolondersteuningsplan (SOP). Dit plan is op te vragen bij de directeur. De hoofdpunten uit dat SOP presenteren we u in beknopte vorm op deze pagina. Zo hopen we u een beeld te kunnen geven van ons profiel dat u helpt om in te schatten of onze school een passende plek voor uw kind kan bieden. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan nodigen we u graag uit voor een gesprek met de directeur, gebruik hiervoor het contactformulier.

Profiel

 • Klavertje Vier focust zich op sterk taal- en rekenonderwijs voor alle leerlingen.
 • Binnen school is voltijds hoogbegaafdenonderwijs mogelijk.
 • Uitdaging op niveau staat centraal bij alle leerlingen.

Expertise / kennis in huis

 • Kennis en ervaring op gebied van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Expertise op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen
 • Expertise op het gebied van beelddenken
 • Stichtingbreed: SoVa-Coach voor sociale vaardigheden en leerlingen die op Sociaal-emotioneel gebied ondersteuning hebben.
 • Stichtingbreed: TaalKanjerKlas voor leerlingen met Taal Ontwikkelings stoornis (TOS)

Ontwikkelingsrichting

 • Opbrengstgericht werken
 • Werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Plusonderwijs
 • Onderzoekend leren

Schoolkenmerken

 • 200 leerlingen
 • 23 teamleden
 • Ochtend- en middaggroepen vanwege regulier en Piramide onderwijs
© OBS Klavertje Vier | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®