Aanmeldprocedure

De toelatingscriteria zijn:

  • De leerling is hoogbegaafd, vastgesteld via een erkende test.
  • De ouders zetten deze eerste stap, waarna een gesprek met de toelatingscommissie volgt.
  • De leerling gaat naar groep 3 of hoger
  • In geval van ADHD of ASS, wordt gekeken naar het belang van de leerling en de groep.
  • In geval van gerede twijfel kan de commissie een korte proefperiode instellen.

Commissie

De toelatingscommissie bestaat uit:
Maria ten Den, coördinator en voorzitter van de commissie
Nicky Mertens, directeur Klavertje Vier

Ingrid van Leeuwen, IB-er Klavertje Vier

Op afroep beschikbaar:
Annelies Smits, directeur / bestuurder OOH

Contactformulier

Via dit formulier kunt u uw belangstelling kenbaar maken voor het Piramide onderwijs op OBS Klavertje Vier. Dit onderwijs wordt in aparte groepen aan hoogbegaafde leerlingen gegeven, door gespecialiseerde leerkrachten.
De coördinator zal na ontvangst van dit formulier contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk

© OBS Klavertje Vier | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®