Piramide onderwijs op Klavertje Vier

In 2013 heeft de Stichting Openbaar Onderwijs Houten besloten om onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen aan te bieden op obs Klavertje Vier. Met het starten van het zogenaamde ‘Piramide onderwijs’ begon een spannend traject van oriënteren, faciliteren en opbouwen om van deze nieuwe onderwijsaanpak een succes te maken. Het schooljaar 2013-2014 werd gestart met 19 leerlingen en twee nieuwe leerkrachten, beiden gespecialiseerd in het onderwijzen van hoogbegaafde leerlingen. In een jaar tijd heeft het Piramide onderwijs haar meerwaarde bewezen; kinderen uit Houten en omstreken hebben hun weg naar de school gevonden. Op 1 oktober 2018 telt de school 100 piramideleerlingen verdeeld over vier groepen: 3-4, 5-6, 6-7, 8.

Vanuit de visie van Klavertje Vier richt het Piramide onderwijs zich met name op:

  • Relatie

Een belangrijke waarde binnen Klavertje Vier is het accepteren van de ander zoals hij of zij is. Hoogbegaafde leerlingen ontwikkelen zich anders dan gemiddeld en voelen zich daardoor vaak alleen. Met gespecialiseerde leerkrachten en ontwikkelingsgelijken biedt het Piramide onderwijs een omgeving waarin ‘anders zijn’ gewoon is.

  • Competentie

Het creëren van een veilig klimaat waarbinnen leerlingen worden uitgenodigd tot excellentie. De norm is niet alleen het leerstofjaarklassen niveau, maar ook de individuele mogelijkheden van de leerlingen zelf, binnen de zone van de naaste ontwikkeling. We leggen de lat hoog en trachten steeds zoveel mogelijk uit de leerlingen te halen. Dit om bijvoorbeeld onderpresteren en demotivatie te verminderen c.q. te voorkomen.

  • Autonomie

We doen een groot beroep op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij de leerlingen. Zowel voor het eigen leertraject als voor het eigen handelen. Wie goed in zijn vel zit is beter in staat tot leren. Daarom is sociaal-emotionele ontwikkeling van belang, evenals leren reflecteren op eigen gedrag en leren (waar ben ik goed in, wat wil ik leren, wat is mijn aandeel in conflicten, wat wil ik veranderen). We helpen leerlingen hun mening te vormen op basis van beredeneren en argumenteren.

Het Piramide onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen is een initiatief van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) en is een onderdeel van basisschool Klavertje Vier. De directie van Klavertje Vier is derhalve eindverantwoordelijk voor het onderwijs curriculum in de Piramide groepen. De stichting Openbaar Onderwijs Houten is bestuurlijk verantwoordelijk voor het onderwijs op Klavertje Vier, inclusief het Piramide onderwijs. Onderwijs op maat, de maat van het individuele kind, is een belangrijk aspect van goed onderwijs. Het Piramide onderwijs biedt hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid om in de ochtenden in een aparte groep met gespecialiseerde leerkrachten onderwijs op maat te volgen. In de middaguren is er een op onderdelen gedeeld programma met de andere leerlingen van Klavertje Vier.

© OBS Klavertje Vier | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®