Medezeggenschapsraad

Hoe is het op Klavertje Vier geregeld?

Op Klavertje Vier bestaat de M.R. uit drie ouders en teamleden. De grootte van de M.R. wordt bepaald door het aantal leerlingen van de school. De schoolleiding heeft een adviserende stem.

Ook is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het OO-H, voor meer informatie KLIK HIER.

Wie zitten er op dit moment in de M.R.?

Teamgeleding:
Jenny van de Brug
Tilly Oskam
Esther van Bruggen

Oudergeleding:
Mirjam Mascini (voorzitter)
Marleen de Valk
Marcel Valster

Wat doet de M.R.?

Als M.R. richten wij onze aandacht op de inhoud van het onderwijs, de arbeidsomstandigheden binnen de school en de arbeidsvoorwaarden t.b.v. de leerkrachten. De M.R. vergadert ongeveer acht keer per jaar over dit soort zaken. Het volledige MR reglement is hier te downloaden.

Hoe blijf je op de hoogte van M.R. activiteiten?

  • Agendapunten en notulen via de e-mail.
  • contact met de leden, persoonlijk of via mr.klavertjevier@oo-h.nl of de website
  • M.R. nieuws via de vierwekelijkse nieuwsbrief van Klavertje Vier
  • Jaarverslag

M.R. werk bestaat uit lezen, samen praten en betrokken zijn bij je kind en de school. Wie weet kunnen we bij de volgende verkiezingen op u rekenen!

Hoe kun je als ouder betrokken zijn bij de M.R.?

De MR wil graag vragen en opmerkingen van andere ouders horen. U kunt MR-leden altijd hiervoor benaderen. Vragen of opmerkingen kunnen ook via de website. Klik hier
Het is mogelijk om de vergaderingen bij te wonen. Na elke vergadering komen ook de notulen ter inzage via de e-mail. Wanneer een M.R.-lid aftredend is, zullen er verkiezingen gehouden worden.

© OBS Klavertje Vier | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®