Ouderraad

De Ouderraad is een door de ouders samengestelde vertegenwoordiging, die zich o.m. bezig houdt met het financieel beheer van de ouderbijdrage. Verder stimuleert de OR ouders om deel te nemen aan het gebeuren in en om de school: de ouderparticipatie.

De OR draagt zorg voor de coördinatie en participatie van ouders aan binnen- en buitenschoolse ­activiteiten, zoals avondvierdaagse, jaarfeesten, eindfeest, etc.

© OBS Klavertje Vier | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®