Overblijven

AANMELDEN EN AFMELDEN

Vaste overblijfkinderen en abonnementen

Indien uw kind via aanmeldingsformulier is opgegeven, kunt u dit terugvinden op de overblijflijst die bij het klaslokaal hangt waarin uw kind zich bevindt.

Indien uw kind om een of andere reden niet aanwezig is/kan zijn tijdens de overblijf, moet het kruisje / A van de overblijflijst worden doorgestreept. Ook wanneer de kinderen tussen de middag met andere leerlingen mee naar huis gaan, dient dit door de ouders/verzorgers voor 11.30 uur gemeld te worden.

Mocht uw kind zich niet op de overblijf melden wordt er contact opgenomen met thuis.

Incidentele overblijf

U kunt uw kind op de overblijflijst die bij het klaslokaal hangt inschrijven. (d.m.v. een kruisje te zetten)

Mocht uw kind zich niet op de overblijf melden wordt er contact opgenomen met thuis.

Bij het ziekmelden van uw kind op school, denkt u dan ook aan het overblijven van uw kind en laat haar / hem van de overblijflijst afhalen.

De overblijfcommissie kan geen verantwoordelijkheid dragen voor kinderen die zonder bericht afwezig zijn tijdens de overblijf. Wij brengen hiervoor de overblijfkosten in rekening.

De overblijflijsten zijn hierin bepalend.

OVERBLIJFBIJDRAGE

Er zijn kosten verbonden aan het overblijven op school. De bijdrage wordt gebruikt voor o.a.:

*Aanschaf van overblijfspeelgoed, b.v. stiften, papier, spelletjes, ballen en buitenspeelgoed.

*Administratiekosten.

*Onkostenvergoeding overblijfouders.

Er kan gekozen worden voor een abonnement of incidenteel overblijven.

Abonnement

De prijzen voor schooljaar 2018/2019:

  • Uw kind blijft 1 x per week over, u betaalt per jaar € 63,00
  • Uw kind blijft 2 x per week over, u betaalt per jaar € 126,00
  • Drie keer per week kost u  € 189,00 per jaar
  • Vier keer per week kost u  € 252,00 per jaar

Omgerekend betaalt u dan € 1,58 per keer. Voor 2 kinderen betaalt u gewoon het dubbele.

Voor kinderen die incidenteel overblijven betaalt u per overblijfmiddag  € 1,80.

U krijgt hiervoor een factuur.

Stopzetting van het abonnement dient schriftelijk of via de mail te gebeuren. Het abonnement wordt de eerst volgende periode stop gezet.

Incidenteel overblijven

U betaalt € 1,80,– per keer. U krijgt per 2-3 maanden een factuur.

Hebt u vragen kunt de overblijfcoördinatoren bereiken op overblijfdagen tussen
11.45 – 12.00 uur op telefoonnummer 030-6342620 of via de mail
overblijf.klavertjevier@oo-h.nl.

© OBS Klavertje Vier | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®